ЯҢАЛЫКЛАР


31
июль 2020 ел.
җомга

БЕЛДЕРМӘ
Татарстан Республикасының сәнәгать һәм башка махсус билгеләнештәге җирләре кадастр бәясен дәүләт кадастр бәяләве мәгълүматлары фондында билгеләү турында, шулай ук Хисап проектына искәрмәләр бирү тәртибе һәм вакытлары турында арадаш хисап документларын (алга таба – хисап проекты) урнаштыру турында.

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы хәбәр итә.
«Дәүләт кадастр бәясе турында» №237-ФЗ Федераль закон һәм ТР Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының 15.07.2009 №2202-р боерыгы нигезендә, хәзерге вакытта Татарстан Республикасы территориясендә сәнәгать һәм башка махсус билгеләнештәге җирләргә дәүләт кадастр бәяләве үткәрелә.
Татарстан Республикасының сәнәгать һәм башка махсус билгеләнештәге җирләрнең кадастр бәясен билгеләү нәтиҗәләре буенча «дәүләт кадастр бәяләве үзәге» дәүләт бюджет учреждениесе (алга таба – «ЦГКО» ДБУ) электрон документ рәвешендә хисап проекты төзелде.
02.07.20 исәп-хисап проектында булган белешмәләр һәм материаллар дәүләт кадастр бәясе фондын алып бару тәртибендә каралган күләмдә дәүләт кадастр бәяләве мәгълүматлары фондында «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең рәсми сайтында алтмыш көнгә урнаштырылган.
Әлеге материаллар дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең рәсми сайтында урнаштырылган .https://rosreestr.ru) «сервислар "бүлегендә – «Дәүләт кадастр бәяләве мәгълүматлары фондыннан мәгълүмат алу" бүлекчәсендә - «кадастр бәясен билгеләү турында хисап проектлары/дәүләт кадастр бәяләве нәтиҗәләре турында хисап проектлары".

Шулай ук хисап проекты, кушымталарны да кертеп, ДБУ «ЦГКО» рәсми сайтында урнаштырылган. http://cgko.tatarstan.ru («Эшчәнлек» бүлегендә – «арадаш хисап документлары»бүлекчәсе.
20.08.202020 елга кадәр хисап проектына карата искәрмәләр «ЦГКО» ДБУГА, шәхсән, почта аша яки электрон почта аша «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәрен кулланып, электрон документ рәвешендә тәкъдим ителергә мөмкин. Моннан тыш, Хисап проектына карата искәрмәләр «Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күпфункцияле үзәге» дәүләт бюджет учреждениесенең теләсә кайсы филиалына (алга таба – «КФҮ»ДБУ) тапшырылырга мөмкин.
Проектка искәрмәләр бирү көне дип аның «ЦГКО» яки «КФҮ» ДБУнә тапшыру көне, календарь почта штемпелен оттискада күрсәтелгән көн яки аны «Интернет»мәгълүмат-телекоммуникация челтәреннән файдаланып тапшыру көне санала.
Хисап проектына карата искәрмә аның асылын бәян итү белән бергә үз эченә алырга тиеш:
1) физик затның фамилиясе, исеме һәм атасының исеме (соңгысы-булган очракта), юридик затның тулы исеме, элемтә өчен телефон номеры, хисап проектына кисәтмә биргән затның электрон почта адресы (булган очракта) ;
2) кадастр номеры һәм (яки) күчемсез милек объектының кадастр бәясен билгеләүгә карата Хисап проектына карата искәрмә бирелә торган адресы;
3) искәрмә бирелә торган хисап проекты битләренең номерларын күрсәтү (теләге буенча).
Искәрмәләргә кадастр бәясен билгеләгәндә җибәрелгән хаталарның булуын раслаучы документлар, шулай ук күчемсез милек объектының характеристикалары турында декларация дә кертелергә мөмкин.
Күчемсез милек объектларының характеристикалары турында декларация формасы һәм аны карау тәртибе «күчемсез милек объекты характеристикалары турында декларацияне карау тәртибен, шул исәптән аның рәвешләрен раслау турында»27.12.2016 ел, №846 Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгы боерыгы белән расланды.
Хисап проектына карата искәрмәләр кабул ителә:
ДБУ "ЦГКО «түбәндәге адрес буенча урнашкан: 420021, Казан шәһәре, Париж Коммунасы ур., 8 (бина почмагыннан керү, документларны кабул итү зонасы»БТИ" АҖ).
Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан «КФҮ» ДБУ филиаллары http://mzio.tatarstan.ru/rus/uvedomleniya.htm.
«ЦГКО» ДБУ электрон почтасы буенча электрон документ (шәхси имзасы белән сканерланган документ) рәвешендә: Gbu.Cgko@tatar.ru к
Тулырак мәгълүмат, шул исәптән күчемсез милек объектларының характеристикалары турында декларация формасы һәм аны карау тәртибе «ҮГКО» ДБУ рәсми сайтында урнаштырылган http://cgko.tatarstan.ru 


29
июль 2020 ел.
чәршәмбе

1 августтан 2019 елда эшләгән пенсионерларның пенсияләре артты.

 

Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча Булекчәсе 1 августтан 2019 елда эшләгән пенсионерларның пенсияләрен гариза алмыйча гына арттыра. Бу яңалык узган елда алар өчен иминият взнослары түләнеп барылган барлык иминият пенсиясе алучыларга кагыла.

Пенсия фиксацияләнгән коэффициентка арртырыла торган индексациядән аермалы буларак, август аендагысы пенсионерның хезмәт хакы куләменә бәйле: хезмәт хакы зуррак булган саен пенсия күбрәккә артачак. Кабат исәпләү нәтиҗәсендә пенсиянең максималь арттыру күләме пенсиянең 2020 ел бәяләреннән чыгып исәпләнгән өч коэффициент – 279 сум белән чикләнә. (2020 ел коэффициенты кыйммәте хезмәт эшчәнлеге агымдагы 2020 елда туктатылган очракта алына).

285 302 Татарстан пенсионерларының иминият пенсияләре артып киләчәк. Әлеге максатларга Пенсия фонды бюджетында 55 миллион сум акча каралган.

Иминият пенсияләрен арттырудан кала, 1 августтан пенсионерларга пенсия тупланмаларыннан түләнә торган түләүләр – тупланып бара торган пенсия, ашыгыч пенсия түләүләре һәм берьюлы түләүләр күләме дә арттырыла. Әлеге кабат исәпләү пенсионерның эшләвенә генә түгел (хәзерге вакытта эш белән тәэмин итүчеләр күчергән акчалар иминият пенсиясен формалаштыруга юнәлтелә), идарә итүче компанияләрнең акчаларны инвестицияләү нәтиҗәләренә дә бәйле.

1748 пенсионерның пенсия тупланмалары кабат исәпләнәчәк, бу санга 1022 ашыгыч түләүләр, 1470 тупланма пенсия алучылар да кертелгән. Аларның айлык түләүләре 2019 ел өчен инвестицияләү нәтиҗәләре буенча коррекцияләү коэффициентын исәпкә алып арттырыла. Тупланып бара торган пенсия өчен ул 9,1%, ә пенсия тупланмаларын үзләре катнашу юлы белән финанслау дәүләт программасында катнашулылар алачак ашыгыч пенсия түләүләре өчен 7,9 % тәшкил итәчәк.

 

Россия Пенсия Фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсенең контакт – үзәге (843) 279-27-27

Кайбыч районы Клиентлар хезмәте–(884370)-21-0-74


21
июль 2020 ел.
сишәмбе

«Совет стажы» 2010 елда ук исәпкә алынды

 

         Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсе соңгы араларда интернет челтәрендә пенсияләрне “Совет стажы”н исәпкә алып кабаттан исәпләү турында ялгыш мәгълумат таратылу хакында хәбәр итә. Әлеге чор өчен өстәмә түләү алу өчен Пенсия фондына мөрәҗәгать итәргә кирәк, диләр. Әлеге мәгълумат дөреслеккә туры килми.

         Исегезгә төшерәбез, 1991 елга кадәр (шул исәптән совет чорын да кертеп) хезмәт стажлары булган гражданнарның пенсион хокукларын бәяләү эше массакүләм  рәвештә  2009 елда үткәрелде. Әлеге процесс валоризация дип аталды. Ул чакта  Пенсия Бүлекчәсе белгечләре зур күләмле эш башкарды – 2010 елга кадәр билгеләнгән пенсияләр барысы да кабат исәпләнде.

         2010 елдан башлап  пенсияләр  валоризацияне исәпкә алып билгеләнә. Димәк, гражданнарның совет чоры стажлары исәпкә алынган, пенсияләрне кабат исәпләү зарурлыгы юк.

         Өстәмә түләүләрне еш кына гражданнарга төрле юридик фирмалар вәгъдә итә. Алар халыкка төрле төр гаризалар рәсмиләштергәндә ярдәм тәкъдим итәләр, әлбәттә бу эш бушка эшләнми. Әлеге фирмалар Пенсия фондына гаризалар юллый да торгандыр, әмма фондтан  совет чоры стажы исәпкә алынган  һәм пенсияләргә бернинди  өстәмә түләү тиеш түгел  дигән җавап алу белән чикләнәләр. Нәтиҗәдә  пенсионер  акчасын кирәкмәгән юридик хезмәтләр өчен әрәм итә.

         Шунысына игътибарыгызны юнәлтәбез, Пенсия фонды пенсионерларның законлы никахта бергә яшәгән юбилейларына да өстәмә акча түләми.  

 

Россия Пенсия Фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсенең контакт – үзәге (843) 279-27-27

Интернет-ресурслар www.pfrf.ru , sprrt.ru

        www.vk.com/pfr_rt,

        www.facebook.com/pfrrt,

        www.twitter.com/PFR_TATARSTAN

    www.ok.ru/group/58408636907571

Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча булекчәсе Пресс – хезмәте (843)279-2513.


9
июль 2020 ел.
пәнҗешәмбе

Россия Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге хәбәр иткәнчә, инвалид яки инвалид бала йөртүче автомобиль өчен бушлай парковка алу өчен рөхсәт алырга хәзер онлайн рәвештә була. "Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында" Федераль законга тиешле үзгәрешләр 2020 елның 1 июленнән үз көченә керде һәм инвалидлар өчен дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең үтемлелеген арттыру буенча тагын бер адым булды.
Гаризаны дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинетта бирергә мөмкин, анда бару планлаштырыла торган автомобильнең номерын, маркасын һәм моделен күрсәтеп. Шул ук вакытта бушлай парковка хокукын расларга кирәкми, барлык кирәкле мәгълүматлар федераль инвалидлар реестры (ФРИ) мәгълүматлары базасында бар инде, аның операторы-Россия Пенсия фонды. Моннан тыш, гаризаны ФРИ сайтында яки турыдан-туры КФҮтә бирергә мөмкин. Шул ук вакытта Пенсия фондының клиент хезмәтләренә гаризалар кабул ителмәячәк. Сәфәр планлаштырыла торган автомобиль турында мәгълүмат реестрда югарыда күрсәтелгән теләсә нинди ысулны керткәннән соң гына барлыкка киләчәк.
Бушлай парковка өчен рөхсәтне беренче яки икенче төркем инвалид идарә итә торган яисә аны, шул исәптән инвалид баланы йөртә торган автомобильгә рәсмиләштерергә мөмкин. Шулай ук түләүсез парковка мөстәкыйль хәрәкәт итү мөмкинлеге чикләнгән өченче төркем инвалидларына бирелә.
Үз көченә кергән төзәтмәләр нигезендә, хәзер гаризаны бер транспорт чарасы өчен генә бирергә мөмкин.
Кирәк булганда, граждан, яңа гариза биреп, транспорт чарасы турындагы мәгълүматны үзгәртә ала. Кертелгән мәгълүматлар реестрда инде 15 минуттан соң барлыкка киләчәк. Бу хәтта инвалид шәһәр буйлап йөри торган такси номерын да реестрга керү мөмкинлеге бирә.
Реестрга кертелгән мәгълүмат бөтен ил территориясендә үз көченә ия, ә элек һәр субъектта ташламалар булган машиналарның номерларының үз базасы бар иде. Шулай итеп, әгәр автомобиль федераль реестрга кертелгән булса, бүлеп бирелгән парковка урыннарыннан теләсә кайсы төбәктә файдаланырга мөмкин булачак. Реестрга җәмәгать урыннарында ташламалы парковка урыннары санын билгели торган барлык субъектларның хакимият органнары да керә алачак.
"2020 елның 1 июленә кадәр" Инвалид " тамгасын рәсмиләштергән гражданнар өчен реестрга мәгълүматларны кертү срогы 2020 ел ахырына кадәр озайтылды, - бу вакытка кадәр алар, булган билгедән файдаланып, түләүсез парковка хокукыннан файдалана алалар. 2021 елның 1 гыйнварыннан бушлай парковка хокукына ия булу-булмавын тикшерү ФРИ мәгълүматлары нигезендә генә гамәлгә ашырылачак", - дип билгеләп үтте Татарстан Пенсия фонды башлыгы Эдуард Вафин.
Исегезгә төшерәбез, 2020 елның 1 мартыннан 1 октябренә кадәр инвалидлыкны билгеләүнең вакытлыча тәртибе гамәлдә, аның нигезендә бөтен процедура медицина учреждениеләре документлары нигезендә, инвалидка медик-социаль экспертиза бюросына кермичә генә башкарыла. 


8
июль 2020 ел.
чәршәмбе

Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне-илнең гаилә гражданнары, гашыйк парлар уздыра торган бәйрәм.

Россиядә 2020 елда бәйрәм 8 июльдә билгеләп үтелә һәм рәсми дәрәҗәдә 13 тапкыр уза.

Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне символы-ромашка. Бу чәчәкнең ак таҗлары чисталык һәм тугрылык символлаштыра.

Россиялеләр өчен бу бәйрәм бөтен гаилә белән җыелып, вакытны бергә уздыру өчен сәбәп булып тора.25 елдан артык тату гомер иткән парлар «мәхәббәт һәм тугрылык өчен»медале белән бүләкләнәләр. Кайбер гаиләләр гаиләне ныгытуга һәм балаларны тәрбияләүгә зур өлеш керткәннәре өчен «ата-ана Даны»ордены белән бүләкләнә.

Хәзерге дөньяда безгә барыбызга да игътибар җитми. Без күп эшлибез һәм гел каядыр ашыгабыз. Әйдәгез, бүген генә тукталыйк һәм бу көнне гаилә белән уздырыйк.  Чөнки гаилә-безнең иң мөһиме. Мәхәббәт һәм игелек сезгә!

Татарстанда ана капиталына 300 меңенче сертификат тапшырылды.

 

         Татарстан  Республикасы буенча Пенсия фоды Бүлекчәсе республикада  ана (гаилә) капиталына 300 меңенче сертификат тапшырылуы хакында хәбәр итә.

         Юбилей  сертификатына ия булган Исмәгыйловлар гаиләсе Байлар Сабасында яши. Эльвина һәм Ринат Исмәгыйловларның көтеп алынган беренче балалары Самина истәлекле көн – социаль хезмәткәрләр көнендә туган. Һөнәре буенча шәфкать туташы Эльвина  хәзер бар вакытын сабые янында үткәрә, Ринат балалар  иҗат үзәгендә эшли.

         “Кызыбыз туу шатлыгына саллы  материаль ярдәм дә өстәлде. Гаиләләр  иминлеге хакында Республика һәм ил күләмендә кайгыртулары икеләтә куанычлы. Сертификатка өстәп без республикадан өстәмә түләү дә алачакбыз, ул ярдәм Рөстәм Нургалиевич тәгъдиме буенча күрсәтелә”,- дип сөенечләре белән уртаклаштылар бәхетле ата-ана.

         Гаиләнең сертификатны ЗАГС һәм башка ведомостволар биргән мәгълуматлары буенча проактив режимда алуларын да искәртеп узу урынлы булыр. Әлеге мөмкинлектән гражданнар 2020 елның апреленнән башлап файдаланалар. Пенсия фондына мөрәҗәгать  итмичә генә 6370 сертификат бирелде инде. 

         2020 ел истәлекле вакыйгаларга бай, без ТАССРның 100 еллыгын бәйрәм иттек, быел Россия Пенсия фонды оешуга 30 ел тула, бүген без 300 меңенче сертификатны тапшырдык. Бер атна элек Конституциягә  үзгәрешләр кертү буенча лаеклы позициядә булуыбызны күрсәттек һәм әлбәттә, алда Татарстан Президентын сайлаулар хакында да истән чыгармаска кирәк. Мин һәркайсыбызның киләчәк буыннар өчен ышанычлы киләчәк хакына дөрес адым ясаячагына ышанам”, - дип белдерде Татарстан Пенсия фонды Идарәчесе Эдуард Вафин.

         Хәтерлисездер, ана  капиталына беренче сертификат ерак 2007 елда тапшырылган иде. Ул вакытта балалы гаиләләргә дәүләт  ярдәменең бер төре 250 мең сум тәшкил итте. Бүгенгә бу сумма 2,5 тапкырга артты һәм 616 617 сумга кадәр җитте. 2020 елдан башлап сертификат гаиләдә беренче булып туган яисә уллыкка алынган балаларга да бирелә, аның күләме 466 617 сум тәшкил итә.

         Программа гамәлдә булган еллар дәвамындагы кебек, бүген дә ана капиталын күбесенчә торак шартларын  яхшыртуга  юнәлдерелә. Ул гомуми күрсәткечнең  90 процентын тәшкил итә.

Россия Пенсия Фондының Татарстан Республикасы буенча бүлекчәсенең контакт – үзәге (843) 279-27-27

Интернет-ресурслар www.pfrf.ru , sprrt.ru

        www.vk.com/pfr_rt,

        www.facebook.com/pfrrt,

        www.twitter.com/PFR_TATARSTAN

    www.ok.ru/group/58408636907571

Пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча булекчәсе Пресс – хезмәте (843)279-2513.

 


7
июль 2020 ел.
сишәмбе

Иске Тәрбит авылында Островский урамы юлына  республика программасы буенча вак таш җәю башланды.

Бәйрәм көне беркайчан да үзгәрми. Иван Купала 2020 елда, һәрвакыттагыча, 7 июльдә билгеләп үтелә. Бәйрәм датасын истә калдыру бик авыр түгел. Иван Купала йөзләгән еллар чиркәү бәйрәменә – Иоанн Предтечи Рождествосына бәйле. Бу православие динендәге бөек бәйрәмнәрнең берсе. Ә аның датасы Иоанн Предтечи Рождественосы (7 июль) һәм Раштуаның (7 гыйнвар) нәкъ ярты ел бүленүе белән истә кала.
Төрле халыкларның гореф-гадәтләрендә җәйге кояш торышы көненә якын көннәргә туры килә торган үзенчәлекле бәйрәмне еш очратырга була. Бәйрәмнәрнең асылы бер үк төрле-кешеләр елның иң кыска төнен билгеләп үтә. 

Кайбыч районы тыкшынуыннан соң балигъ булмаган баланың анасына алиментлар түләнде


Кайбыч районы прокуратурасы «Дубрава «агрофирмасы " җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятендә башкарма производство турында закон таләпләрен үтәүне тикшерде. Прокурор тыкшынуына җирле хатынның баланы карап тотуга алиментлар алмавы турындагы мөрәҗәгате сәбәп булган.
«Дубрава «агрофирмасы» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең 2020 елның апрель һәм май айларында алимент сыйфатында бурычлы баланың хезмәт хакының 1/3 өлешен тотуы ачыкланды, әмма Ана файдасына акча оешма администрациясе гаебе белән күчерелмәде, бу бала хокукларын бозуга китергән.
Закон нигезендә, эш урыны буенча оешма администрациясе башкарма кәгазь нигезендә алиментлар түләргә тиешле затның хезмәт хакыннан ай саен алиментларны тотып калырга һәм алиментлар түләргә тиешле зат хисабына түләргә яки күчерергә тиеш.
Җәмгыять директоры адресына ачыкланган бозуларны бетерү һәм гаепле вазифаи затларны дисциплинар җаваплылыкка тарту турында күрсәтмә бирелде. Представление карап тикшерелде һәм канәгатьләндерелде, җәмгыять бухгалтеры дисциплинар җаваплылыкка тартылды.
Прокуратура тыкшынганнан соң, баланың алиментка хокуклары торгызылды, алимент буенча бурыч 12160,45 сум күләмендә тулысынча түләнгән.


Кайбыч районы прокуратурасы

Кайбыч районы прокуратурасы урлауда гаепләнүче  кешегә карата дәүләт гаепләвен хуплады

Кайбыч районы прокуратурасы РФ Җинаять кодексының 158 маддәсенең 3 бүлегендә каралган җинаять кылуда гаепләнүче 32 яшьлек  кешегә карата (торакка законсыз үтеп керү белән урлау) җинаять эше буенча дәүләт гаепләвен хуплады.
Эш буенча 2020 елның февралендә Кайбыч районының Олы Тәрбит авылында гаепләнүче авылдашының өеннән 950 сумлык кроссовка һәм 3822 сумлык кәрәзле телефон урлаган.
Суд Дәүләт гаепләүченең фикере белән килеште һәм, хөкем ителүченең шәхесе турындагы җинаятьнең авырлыгын, җәзаны йомшартучы һәм авырайтучы хәлләрне исәпкә алып, гомуми режимлы төзәтү колониясендә җәза үтәп, 3 ел 6 айга иректән мәхрүм итүне билгеләде.
Суд карары законлы көченә кермәгән.

Кайбыч районы прокуратурасы


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International